Када је свађа у браку квалитетна, а када лоша и погубна, открива Владета Јеротић - Opanak.net

Kada je svađa u braku kvalitetna, a kada loša i pogubna, otkriva Vladeta Jerotić

14 November 2017

U svom izlaganju pod nazivom “Muškarac i žena”, kog je u okviru istoimene knjige priredio  Bojan Jovanović, Vladeta Jerotić se bavio odnosom između muškarca i žene sa psihološke, biološke, religijske i sociološke tačke gledišta, razmatrajući njihove različitosti i uloge u braku zajedno sa razvitkom društva, preko patrijarhalnog doba do savremenog doba emancipacije žena.

U završnom delu njegovog izlaganja saopštio je nekoliko svojih uverenja o tome odakle u savremenom braku toliko konflikata, svađa, sve do mržnje, rastavljanja i međusobnog optuživanja.

svađa u braku

Vladeta Jerotić je ovde izostavio spoljašnje razloge poput ekonomskih i dr. koji nisu za potcenjivanje, već se usredsredio na one skrivene razloge, psihološke i psihopatološke, koji dovode do teških sudbina u braku.

Ističući da je konflikt deo svakog braka,  dobrog i lošeg, citirao je teoriju bračnog psihoterapeuta Pavaa Brajša. Naime, Pavao Brajš razlikuje bračne partnere koji se dobro i kvalitetno svađaju i one u kojima je svađa loša i pogubna za oba partnera.

Kvalitetna svađa je, prema Brajši, ona koja ne uvlači nekog trećeg u svađu (pogotovo ne dete), koja treba da ostane u sadašnjosti, ovde i sada, ne dozivajući zajedničku ili pojedinačnu prošlost. Kvalitetna svađa je i ona koja se ne pretvara u sadomazohistički odnos, u kome je jedna strana mučitelj, a druga žrtva.

svađa u braku

Najčešći razlozi konflikata u braku jesu egoistično i egocentrično ponašanje partnera, manifestno ili prikriveno, jednostrano samožrtvujuće držanje u braku, seksualno neslaganje, neverstvo i brak u kom je dete najvažnije biće u kući.”

Bračna ljubav, prema Vladeti Jerotiću, mora postojati paralelno uz roditeljsku ljubav. Dete treba voleti UZ bračnog partnera, a ne UMESTO njega. Detetu nije dovoljna ljubav samo prema njemu samom, već i međusobna ljubav roditelja, zaključio je Jerotić.

Opanak

Kada je svađa u braku kvalitetna, a kada loša i pogubna, otkriva Vladeta Jerotić
Komentari
Inicijalizacija u toku...
Najnoviji članci